Op 14 mei 2000 nam onze vereniging deel aan de eerste Sint Landricus ommegang in Echt. Zondag 1 oktober 2000 behaalde het fluit- en trommelkorps een 1ste prijs in de derde divisie op het bondsconcours in Heythuysen. Woensdag 18 juli 2001 ontving schutterij Sint Antonius haar nieuwste vaandel. Dit vaandel werd vervaardigd door mevr. Golsteyn-Beckers. Na de heilige mis werd het vaandel dan ook ingezegend door onze geestelijke adviseur Pastoor Pierik. Hierna nam onze vereniging afscheid van onze geestelijke adviseur en wenste hem veel geluk in het kloosterleven in Frankrijk.
2001: Keizer Hendrie Vranken (2de keizer van de schutterij)
In het jaar 2001 schoot Dhr. Hendrie Vranken voor de derde keer achterelkaar de vogel af. Hierdoor kon schutterij Sint Antonius zijn tweede keizer gaan installeren. Op zaterdag 1 december tijdens de heilige mis in de parochiekerk van Pey werd hij officieel als keizer geinstalleerd.
Schutterij, Fluit- en Trommelkorps Sint Antonius organiseerde op zondag 28 april 2002 een internationaal muziekfestival. Woensdag 8 mei werd er op de Slek een collecte gehouden. Met de opbrengst van deze collecte ontving de school dan ook een passend cadeau. Het fluit- en trommelkorps begeleide op deze avond dan ook de collectanten. Vrijdag 28 juni vierde de basisschool haar 40-jarig bestaansfeest. Het fluit- en trommelkorps bracht tijdens de receptie dan ook een klinkende serenade. Op vrijdag 29 augustus 2003 werd Mevr. Maessen geïnstalleerd als beschermvrouwe van onze vereniging. Op zondag 31 augustus bracht de vereniging een muzikale hulde aan de kersverse wereldkampioen Dhr. B. Thoolen. Hij werd van de amateurwielrenners in zijn categorie wereldkampioen. Op 1 mei 2004 presenteerde wij onze nieuwe uniformen aan de Slekker bevolking. Tevens organiseerde schutterij, fluit- en trommelkorps Sint Antonius op deze dag een meiconcert. Aan dit concert namen dan brasband St. Rochus, fanfare St. Joseph en ons eigen fluit- en trommelkorps aan deel. Op zondag 30 mei 2005 nam het fluit- en trommelkorps deel aan een internationaal muziekwedstrijd in Höngen (Duitsland). Zij wonnen dan ook de podiumwedstrijd in hun klasse: die Unterstufenbühnenspiel. Zondag 3 juli kwalificeerde schutterij St. Antonius zich op het OLS in Wessem voor de 2de kaveldag. Zaterdag 9 juli keerden wij dan ook terug voor de volgende kavelrondes. Wij eindigden uiteindelijk op plek 18. Tijdens het podium- en marsconcours op zondag 25 september 2005 in Heythuysen behaalde het fluit- en trommelkorps een 1ste prijs in de derde divisie. Het OLS werd dit jaar gehouden in Stramproy. Sint Antonius overleefde de eerste schifting. Op zaterdag 8 juli 2006 begon de volgende kavelronde met 41 schutterijen. Jammer genoeg mochten wij na de pauze niet meer verder kavelen. Zondag 3 september 2006 verleende de schutterij haar medewerking aan de onthulling van het vredesmonument bij abdij Lilbosch. Bij de onthulling van het monument vormden zij een erehaag. Tevens verzorgden de leden van de schutterij ondersteuning bij het bezichtigen van de bunkers. Tijdens het LDS 2006, dat georganiseerd werd door schutterij Sint Martinus uit Niel bij As, behaalde wij de dagprijs in de categorie: militair. Ook het digitale tijdperk heeft bij onze vereniging zijn intrede gedaan. Sinds februari 2007 zijn wij dan ook te vinden op het world wide web. Zondag 24 juni 2007 werd door onze vereniging deelgenomen aan een vrij schuttersfeest in Linne. Dit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van St. Martinus. Deze dag werd door schutterij Sint Antonius succesvol afgesloten. Nadat alle activeiten waren afgelopen, werden wij uitgeroepen tot de dagwinnaar. Zondag 1 juli 2007 nam het fluit- en trommelkorps deel aan de marswedstrijden op het OLS in Nederweert. Hier behaalde zij dan ook een verdienstelijke 1ste prijs in de derde divisie.
2007: Winnaars schietwedstrijd van het ZLF in Mheer
Op zondag 15 juli 2007 hebben wij het Zuid Limburgs Schuttersfeest in Mheer gewonnen. Onder v.l.n.r.: Bert von Kruchten & Hendrie Vranken (buksenmeester) Boven v.l.n.r.: B. Slabbers, Danny von Kruchten, Leon van Kempen, Bart de Leeuw en Ralph Vergossen
Zondag 27 april 2008 bracht het fluit- en trommelkorps een muzikale hulde aan alle communicantjes van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Pey. Op zaterdag 24 mei 2008 hadden wij de presentatie van onze nieuwe outfit. Dankzij onze sponsors, Café-Zaal 't Slekkerhoes, Dark Motoren en FTCE, hebben wij een outfit waarmee wij op de schuttersfeesten gezien mogen worden. Het fluit- en trommelkorps bracht op zaterdag 7 juni een serenade aan de voetbalvereniging Slekker Boys. Dit ter gelegenheid van het feit dat zij promoveerde naar de 5de divisie. Zondag 16 november 2008 was voor onze vereniging een speciale dag. Op deze dag werd officieel de Sint Antonius kapel op de Slek geopend. Deze kapel werd door onze geestelijke adviseur Pastor Mom ingezegend. De schutterij was op deze dag vanzelfsprekend aanwezig. Het fluit- en trommelkorps luisterde deze inzegening muzikaal op. Ook in dit jaar nam Sint Antonius deel aan de Memorial Day in Pey. Zondag 14 juni 2009 nam het muziekkorps deel aan een internationaal muziekfestival in Höngen (Duitsland). Daar behaalden zij dan ook, met het puntentotaal van 128 punten, een verdienstelijke derde prijs in de B-klasse. Voor de schietwedstrijd op het O.L.S. in Neer, dat gehouden werd op zondag 5 juli 2009, heeft voor het eerst een vrouwelijke schutter, binnen onze vereniging, zich in het A-zestal geschoten. Dit was dan Mej. C. Teheux. Sinds 2001 is het dan ook volgens de OLS reglementen toegestaan dat er ook vrouwelijke schutters mogen schieten op het O.L.S. Uiteindelijk stranden wij op een gedeeltelijke 43ste plek. Zondag 19 juli behaalde onze schietploeg de 6de plek tijdens het Z.L.F. Dit schuttersfeest werd georganiseerd door schutterij Sint Remigius uit Meerssen. In het totaal klassement van de bond Eendracht Born-Echt eindigden wij op de 5de plek. De fanfare Sint Joseph uit Pey organiseerde op zondag 11 april 2010 een concertmiddag; met deelname van diverse verenigingen uit de parochie Pey. Deze concertmiddag maakte een onderdeel uit van het eeuwfeest van fanfare Sint Joseph. Het fluit- en trommelkorps van schutterij Sint Antonius nam deel aan deze concertmiddag. Zondag 18 juli wist ons team de 7de plek in de wacht te slepen tijdens de schietwedstrijden op het Z.L.F. Dit schuttersfeest werd georganiseerd door schutterij Sint Barbara uit Meerssen. Vrijdag 27 augustus 2010 waren wij voor het derde jaar gastheer van de fietstheatertocht: Natuurlijk ...... Theater. Deze fietstocht maakt een onderdeel uit van het Limburg Festival. De gehele vereniging nam op zondag 5 september deel aan de Euregioparade in Maasbracht. Op deze dag werd door het fluit- en trommelkorps een concert gegeven in de Brachter Tuinen. Zondag 19 september nam de vereniging deel aan het LDS in Maasmechelen. Totdat de duisternis inviel zat er nog 1 team in de wedstrijd. Vanwege de duisternis werd de kaveling op zaterdag 25 september voortgezet. Wij stranden jammer genoeg op een 26ste plek. Eind september 2010 heeft onze site een gedaanteverwisseling ondergaan. Zondag 10 oktober nam het fluit- en trommelkorps deel aan het mars/concert concours in Beek. Zij kwamen uit in de 4de divisie en behaalden een verdienstelijke 1ste prijs. Schutterij Sint Antonius nam in dit jaar voor het eerst deel aan de onderlinge windbukscompetitie (of te wel de wintercompetitie).
Sinds januari 2011 is een afbeelding van schutterij Sint Antonius ook te zien op een persoonlijke postzegel. V.v.n.a. Rij 1: Sharon van Neer, Bo van de Vorst, Silvano Daniels en Jeroen van Gellekom V.v.n.a. Rij 2: Herman Meijers
Maandag 8 maart 2011 hebben wij voor het derde achtereenvolgende jaar de Aester Sjaelen Uul Cup gewonnen. Deze beker wordt uitgereikt aan de mooiste groep, die heeft deelgenomen aan de carnavalsoptocht in Pey. Het gevolg van deze unieke prestatie is dat schutterij, fluit- en trommelkorps Sint Antonius de trotse eigenaar zijn geworden van deze cup. Op woensdag 27 april werd er mede door schutterij Sint Antonius een workshop nieuwe excercitie georganiseerd. In deze workshop werd er aandacht besteed aan de richtlijnen. Deze presentatie werd dan ondersteund door filmbeelden van zowel excercitieoefening a als excercitieoefening b. Zondag 3 juli 2011 tijdens het OLS in Stokkem plaatste ons schietteam, onder moeilijke schietomstandigheden, zich bij de laatste 27 verenigingen. Deze verenigingen gaan zaterdag 9 juli strijden om de Um. Bovendien haalde het korps in de muziekwedstrijden een verdienstelijke 1ste prijs in de 4de divisie sectie C. Zaterdag 9 juli begonnen wij met goede moed aan de kaveling maar jammer genoeg kwamen wij niet door de 1ste kavelronde heen. Uiteindelijk behaalde ons team de 27ste plek. Het fluit- en trommelkorps werd gevraagd om op zondag 24 juli schutterij Sint Johannes Baptist uit Walfeucht te begleiden op het schuttersfeest in Dremmen (Duitsland). Aan dit verzoek van schutterij Sint Johannes Baptist werd dan ook voldaan. Ook dit jaar waren wij, op vrijdag 19 augustus 2011, gastheer van de fietstheatertocht: Natuurlijk ...... Theater.
Zondag 21 augustus vond er voor de vereniging een heuglijk feit plaats. Op deze stralende dag werd voor aanvang van het vogelschieten het Sint Antoniusbeeldje teruggeplaatst. Het fluit- en trommelkorps speelde tijdens de inzegening van het beeldje, door onze geestelijke adviseur pastor Mom, het Limburgs volkslied.
Zaterdag 17 september wonnen de bielemannen van Sint Antonius, Jos Teheux en Otto Jager, het bieleman- & sappeurstreffen in Grevenbicht. Dit treffen werd georganiseerd door schutterij Het Heilig Kruis uit Grevenbicht. Aangezien Sint Antonius het bieleman- en sappeurstreffen heeft gewonnen, mogen zij dit treffen in 2012 gaan organiseren. Zondag 18 september plaatste zich 1 drietal voor de volgende kavelronde van het LDS. Dit drietal mag dan op zaterdag 24 september in Stokkem gaan strijden voor de Ut. Met goede moed gingen we op zaterdag 24 september terug naar Stokkem voor de volgende kavelrondes. Jammer genoeg kwamen we de 1ste kavelronde van deze dag niet door. Uiteindelijk belande ons team op de 37ste plek. Zaterdag 17 december konden de verenigingen uit Echt en omgeving zich presenteren bij het Glazen Huis in Echt. Sint Antonius was op deze dag met een kleine afvaardiging aanwezig. Tevens steunde de vereniging op deze dag het goede doel van 3fm Serious Request. Na ruim 20 jaar de voorzittershamer gehanteerd te hebben, overhandigde Harrie Maessen op zaterdag 14 januari 2012 de voorzittershamer over aan zijn opvolger. Harrie Maessen nam ruim 20 jaar geleden het stokje over van de toenmalige voorzitter dhr. P. Jennissen. Sinds zaterdag 14 januari hebben wij een nieuwe voorzitter in de persoon van Richard Leurs. Zondag 22 januari was voor de vereniging een speciale dag. Op deze dag luisterde het fluit- en trommelkorps voor het 40ste achtereenvolgend jaar de heilige mis in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk op. Dit ter gelegenheid van de naamsviering van onze patroonsheilige. Onder leiding van onze toenmalige dirigent dhr. Senden startte het fluit- en trommelkorps deze traditie. Zaterdag 10 maart won de schutterij de laatste schietwedstrijd van de wintercompetitie. Door deze overwinning behielden zij de 1ste plaats in deze competitie. Op vrijdag 16 maart vond de prijsuitreiking plaats en mochten zij de bokaal in ontvangst nemen. De omstandigheden tijdens het O.L.S. In Ellikom waren voor alle schutters vrij moeilijk. Onder deze omstandigheden wist ons team zich te plaatsen voor de kavelronden. Helaas ging het in de eerste kavelronde mis. Hierdoor eindigden wij op een gedeelde 43ste plek in de rangschikking. Zaterdag 1 september organiseerde schutterij Sint Antonius een concertavond. Zondag 2 september organiseerde de schutterij het 4de en laatste bondsfeest van het seizoen. Op zaterdag 15 september kwamen diverse bielemannen en sappeurs naar de Slek voor hun jaarlijks treffen. De winnaar van het jaarlijkse Bielemannen en sappeurstreffen was schutterij Sint Joseph uit Sint Geertruid.
De LBT organiseerde op zaterdag 12 en zondag 13 januari 2013 een solistenconcours in Posterholt. Op zaterdag nam jeugdlid, Kyra Slangen, aan het concours deel. Zij behaalde hier een prachtige 1ste prijs. Maandag 11 februari nam de vereniging deel aan de carnavalsoptocht in Pey. Schutterij Sint Antonius won met deze creatie de ereprijs. Tevens ontvingen zij de wisselbeker. Deze beker , de Aester Sjaelen Uul cup, mogen zij dan 1 jaar in hun bezit houden. Winnen zij deze beker drie jaar op rij dan mogen zij zich de trotse eigenaar noemen van deze beker. Op woensdag 27 februari organiseerde Veldeke kring Echt een lezing over schutterijen en gildes. Veldeke vroeg aan o.a. Sint Antonius of zij met een afvaardiging deze lezing wilde bijwonen. Sint Antonius was dan ook op deze avond met een afvaardiging aanwezig. Donderdag 9 mei werd er door het korps een serenade gebracht aan de communicanten van de parochie Pey. Zondag 2 juni nam de schutterij deel aan de jaarlijkse processie van de parochie Pey. De processie had dit jaar een afwijkende route. Dit jaar trok de processie door de straten van de kern Slek. Met ingang van het jaar 2013 trekt de processie ieder jaar door de straten van een andere wijk van de parochie Pey. Koning Willem Alexander en koninging Maxima bezochten op woensdag 12 juni de provincie Limburg als onderdeel van hun kenninsmakingsbezoek met de provincie. Als onderdeel van hun kennismakingsbezoek met de provincie werden de schutterijen benaderd of zij met een afvaardiging aanwezig wilden zijn. Schutterij Sint Antonius was dan ook op deze dag met een afvaardiging aanwezig. Op zondag 7 juli 2013 was schutterij Sint Antonius aanwezig op het Oud Limburgs Schuttersfeest in Stramproy. Onder moeilijke moeilijke omstandigheden, wist ons zestal zich te plaatsen bij de laatste 29 schutterijen. Op zaterdag 13 juli strijden deze 29 schutterijen verder voor het winnen van deze wedstrijd. Met goede moed gingen wij zaterdag 13 juli naar Stramproy. Voor de rustpauze vielen de schutterijen met bosjes af. Na de pauze werd er verder geschoten op kleine bolletjes van 1cm * 1cm. Nadat de 19de schutterij afviel, begonen wij langzaam te hopen op de overwinning. Maar helaas het mocht niet zo zijn. Een schutter miste zijn laatste schot zodat wij moesten gaan strijden met Sint Urbanus uit montfort om de 7de en de 8ste prijs. In deze ronde werd er niet meer gemist zodat ons team een verdienstelijke 7de plek voor zich wist op te eisen.
Onder: Hendrie Vrancken (buksemeester) Boven: Har Brouwers, Richard Leurs, John van Neer, Mariëlle Maessen, Leon van Kempen en Broer Slabbers.
In Limbricht werd op zondag 21 juli het 65ste ZLF georganiseerd. Op het onlangs georganiseerde OLS werd er door de verenigingen, die aangesloten zijn bij de Zuidlimburgse Federatiebond, zeer goed geschoten. Omdat 4 verenigingen zich in de top 10 schoten, besloot het federatiebestuur in samenspraak met de bond Eendracht Born-Echt om deze verenigingen bij de opening in het zonnetje te zetten. Deze 4 verenigingen, waaronder schutterij Sint Antonius, namen dan ook deel aan het officiële gedeelte van het ZLF. Ook dit jaar waren wij, net zo als voorgaande jaren, gastheer van de fietstheatertocht: Natuurlijk ...... Theater. Ons jeugdlid Kyra Slangen nam op zondag 12 januari 2014 deel aan het solistenconcours in Nieuwstadt. Op het door het LBT georganiseerde solistencocours haalde zij prachtige 1 ste prijs. Op zaterdag 8 februari werd tijdens de jaarlijkse feestavond ons keizerspaar, Hendrie en Rien Vranken, in het zonnetje gezet. Dit vanwege feit dat zij al 12,5 jaar op de diverse schuttersfeesten en overige activiteiten onze vereniging vertegenwoordigen als het keizerspaar. Bovendien is hij al 40 jaar buksemeester van onze vereniging. Maandag 3 maart trok de bonte storm door het Pejjerland. Aan deze carnavalsoptocht nam onze vereniging dan ook deel. Schutterij Sint Antonius won met hun creatie de ereprijs. Tevens ontvingen zij de wisselbeker. Schutterij Sint Antonius bracht op zaterdag 22 maart een serenade aan de nieuwe uitbaters, Marion & Eric Knoben, van het Slekkerhoes. Zondag 6 juli nam schutterij Sint Antonius deel aan het OLS in Grevenbicht. De zes schutters van onze schutterij wisten zich te plaatsen voor de volgende ronde van het O.L.S. Aangezien er later op de dag/avond veel regen, wind en onweer werd verwacht, besloot de organisatie om te stoppen met de schietwedstrijden. Op dat moment waren er nog 76 verenigingen in de wedstrijd. Op zaterdag 12 juli gingen wij met goede moed terug naar Grevenbicht. Jammer genoeg ging het in de eerste kavelronde op de zaterdag mis. Schutterij Sint Joseph uit Vijlen organiseerde op zondag 20 juli het Z.L.F. Voor schutterij Sint Antonius was dit een geslaagde dag.
Zij wisten op deze dag een gedeelde 1ste prijs in de wacht te slepen voor het onderdeel: beste houding optocht nieuwe excercitie. Doordat er nog twee verenigingen hetzelfde puntenaantal hadden behaald werd er geloot wie de 1ste, wie de 2de en wie de 3de prijs mee naar huis mocht nemen. Doordat er geloot werd, mochten wij de 3de prijs mee naar huis nemen. Tevens behaalde onze schietploeg de 8ste prijs in de schietwedstrijd.
Op zondag 15 november organiseerde de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen een mars- & concertwedstrijd in Venray. Het fluit- & trommelkorps nam op deze dag dan ook deel aan het concours. Met een puntentotaal van 86,14 werden zij dan ook Limburgs kampioen in de 4de divisie sectie E1. Met dit puntentotaal proverden zij dan ook naar de 3de divisie. Tevens namen zij op deze dag de blauwe wimpel in ontvangst. Door dit goede resultaat heeft het korps zich ruim geplaatst voor de Nederlandse Marching & Show Contest 2015. Dit concours wordt gehouden op zaterdag 23 januari 2016 in Waalwijk.
2013: Plek 7: schietwedstrijden O.L.S. in Stramproy - Foto: Herman Meijers
Zondag 5 oktober nam het fluit- en trommelkorps deel aan een concert , dat georganiseerd werd door Fluit- & Trommelkorps Sint Joseph uit Koningsbosch. Aan het einde van het concert werd er nog enkele nummers gezamelijk gespeeld; waaronder het nummer Una Paloma Blanca. In 2008 nam dhr. Dominique Rohenkohl het dirigentstokje over van dhr. Jan Hamers.
In het jaar 2014 vierde de schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o. haar 50-jarig bestaansfeest. Schutterij Sint Antonius is sinds de oprichting van deze schuttersbond onafgebroken lid geweest. Op zaterdag 16 augustus was dan de receptie. Tijdens deze receptie ontvingen alle aangesloten verenigingen een zilveren herinneringsschild. De schutterij verleende ook dit jaar haar medewerking aan de fietstheatertocht: Natuurlijk ......... Theater. Schutterij Sint Stephanus uit Dieteren was op zaterdag 20 september gastheer van het 25ste bielemannen- en sappeurstreffen. Schutterij Sint Antonius was ook op deze dag met een afvaardiging aanwezig. Vrij vlug nadat de spellen waren afgelopen was ook de einduitslag bekend. De 8ste plek werd in de wacht gesleept door onze bielemannen.
Op zaterdag 17 en zondag 18 januari 2015 organiseerde de LBT haar jaarlijkse solistenconcours. Op dit concours in Born behaalde ons jeugdlid Lysa van Keeken een prachtige eerste prijs. Schutterij Sint Antonius vierde op zondag 18 januari haar naamsfeest. Zoals de traditie het voorschrijft word op deze dag of op de 1ste zondag na 18 januari door de straten van de Slek en Pey naar de kerk gemarcheerd. Het fluit- en trommelkorps houdt de tweede traditie van deze dag in stand door het muzikaal opluisteren van de heilige mis. Maandag 16 februari trok de carnavalsstoet door de straten van de Slek, Pey, Schilberg en het Hingen. Schutterij Sint Antonius won met haar creatie de ereprijs. Dit houdt dan in dat zij de wisselbeker definitief mogen houden. Zij mogen deze beker houden omdat zij voor het derde opeenvolgende jaar de ereprijs hebben gewonnen. Het fluit- en trommelkorps nam op vrijdag 1 mei deel aan een concert in Linne. Dit concert werd georganiseerd door schutterij Sint Martinus. Zondag 13 september organiseerde het LBT een districtsfestival in Melick. Als voorbereiding voor de Limburgse kampioenschappen nam het fluit- en trommelkorps deel aan deze beoordelingswedstrijd. Zodat in de komende weken de puntje op de i gezet werd.
© 2019 Schutterij, fluit- & trommelkorps Sint Antonius Slek All rights reserved