Disclaimer / Gebruikersverklaring De webmasters van Schutterij Sint Antonius Slek besteden veel aandacht aan het onderhoud van de webpagina. De informatie die via deze website wordt verstrekt, komt in principe van betrouwbare bronnen af. De webmasters en de Schutterij Sint Antonius Slek kunnen noch de juistheid, noch de volledigheid of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Aan de inhoud van deze site kunnen tegenover de webmasters en de Schutterij Sint Antonius Slek dan ook geen rechten worden ontleend. Wij waarschuwen de gebruiker dat periodiek de gegevens zonder aankondiging vooraf, gewijzigd kunnen worden. De webmasters en de Schutterij Sint Antonius Slek zijn niet aansprakelijk voor de initiatieven die derden nemen op basis van de verstrekte gegevens. De webmasters en de Schutterij Sint Antonius Slek sluiten dan ook elke aanspraakelijkheid uit voor de eventuele directe, indirecte, incidentele schade en andere schade uit die voortvloeit uit of het gevolg is van of die verband zou houden met, het gebruik van de website van de Schutterij Sint Antonius Slek of met de onmogelijkheid om deze te gebruiken. De webmasters en de schutterij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publikatie van de webpagina en verwante informatiediensten. Indien u denkt dat de informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendeljk dit te melden op het contactadres van deze website. Webontwikkeling: Herman Meijers
Sponsor: