In de periode 1980 - 1990 heeft het fluit- en trommelkorps enkele jaren de reclamestoet van de wielercriterium De Flits door Echt muzikaal begeleid. In 1980 nam dhr. W. Jansen het dirigentstokje over van dhr. Peter Heinen. In mei 1981 was het fluit- en trommelkorps van Sint Antonius een van de 11 muziekverenigingen, uit de gemeente Echt, die de optocht, bij gelegenheid van het 250-jarig jubileum van de brandweer in Echt, muzikaal opluisterden. Schutterij Sint Joseph uit Koningsbosch organiseerde op zondag 19 juli het Zuid Limburgsschuttersfeest. Het zestal van schutterij Sint Antonius eindigde op een verdienstelijke 7de plek. Zondag 27 september 1981 nam het fluit- en trommelkorps deel aan het bondsconcours in Helden. Hier behaalden ze met een puntentotaal van 303 punten een 1ste prijs in de tweede divisie. Tevens behaalde zij op deze dag het hoogst aantal punten in deze afdeling.
1983: Serenade aan de winnaars van het K.R.O. programma: Klassewerk
In 1983 bracht het fluit- en trommelkorps een serenade aan de winnaars van Klassewerk. In dat jaar won de Don Bosco School uit Slek (nu: Basisschool Slek) dit programma. Dit programma werd in die tijd uitgezonden door de K.R.O. Doordat de zesde klas de winnaars waren van Klassewerk mochten de leerlingen van de zesde klas hun vakantie doorbrengen in Joegoslavië. Een filmverslag van deze reis werd door de KRO op zaterdag 29 oktober uitgezonden. Dit programma, Klassewerk Internationaal, werd dan uitgezonden aan het begin van een nieuw seizoen Klassewerk.
In 1985 was er in het gemeente museum in Echt een tentoonstelling te zien van de schutterijen in Echt. Ook Sint Antonius verleende zijn medewerking aan deze tentoonstelling.
Op 5 mei 1985 vierde de gemeente Echt het 40-jarig bevrijdingsfeest van Nederland. Een van de activiteiten die rondom bevrijdingsdag georganiseerd werden, was een taptoe. De deelnemende muziekverenigingen werden bij hun opkomst begeleid door fakkeldragers. Ook onze vereniging naam aan deze activiteit deel. Het fluit- en trommelkorps speelde op deze avond een mars. Later op de avond speelden zij met het fluit- en trommelkorps van Wilhelmina Hingen het Limburgs volkslied. Nadat alle volksliederen gespeeld waren, vond het defile plaats. In 1985 vierde voetbalclub de Slekker Boys hun 40-jarig bestaan. Een van de activiteiten was dat op zondag 20 juli een heilige mis werd gehouden voor de levende en overleden leden. Deze heilige mis werd dan ook muzikaal opgeluisterd door het fluit- en trommelkorps Sint Antonius. In 1986 werd dhr. Jo Falize aangetrokken als nieuwe dirigent van het korps. Zondag 20 april 1986 werd in de parochie van Pey een inzamelingsactie gestart voor de restauratie van de torenspits van de plaatselijke kerk. Op de Slek verzorgde het fluit- en trommelkorps de muzikale begeleiding bij deze inzamelingsactie. Zaterdag 5 september werd de nieuwe torenspits geplaatst op de kerk van Pey. Een van de activiteiten, die georganiseerd werden, was een concert met medewerking van diverse muziekgezelschappen. Ook het fluit- en trommelkorps verleende hieraan zijn medewerking.
In 1988 presenteerde wij onze nieuwe uniformen aan de Slekkergemeenschap. Dit uniform is gebaseerd op het uniform van Neerlands infanterie (1865 - 1885). Hiervoor droegen wij een fantasie uniform.
In 1989 gaf de schuttersbond Eendracht Born-Echt een kroniek uit ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum. Op vrijdg 28 juli werd deze kroniek aangebonden aan de burgemeesters van de gemeenten Echt en Born en aan de president van het O.L.S. Aansluitend organiseerde het Streekmuseum Echt een speciale expositie over het schutterswezen. Speciale aandacht werd dan ook geschonken aan schutterij Sint Joseph uit Koningsbosch, schutterij Wilhelmina van het Hingen en schutterij Sint Antonius van de Slek. Op 18, 19 en 20 augustus werden er in Echt diverse activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde winkelcentrum. Een van de activiteiten, die er georganiseerd werden, was de organisatie van een folklorisitische stoet door het centrum van Echt. Sint Antonius nam dan ook op zondag 20 augustus deel aan deze stoet. Zaterdag 27 januari 1990 werd fanfare Sint Joseph uit Pey Nederlands kampioen in de Superieure afdeling. Bij thuiskomst begeleide het fluit- en trommelkorps de kampioenen vanaf het Chatelainplein naar de fanfare zaal Biej Aolders. Op 5 mei 1990 vierde Echt het 45-jarig bevrijdingsfeest. Rond 20:00 uur verzamelden de verenigingen zich rond de Nieuwe Markt. Aan deze activiteit nam onze vereniging dan ook deel. Rond 22:00 uur werd het Limburgs volkslied gespeeld door de fluit- en tamboerkorpsen Wilhelmina en Sint Antonius. Aansluitend speelden de diverse muziekverenigingen uit Echt nog enkele muziekstukken. In 1990 waren wij gastheer van het Zuid Limburgs Federatiefeest. Een van de ideeën over de “aankleding” van de Slek was het wapperen van de nationale driekleur. Daarop werd er een vlaggenactie op touw gezet. Dit werd zo succesvol dat wij alsnog een tweede bestelronde inlaste. Ook van buiten de kern Slek bestelden er velen een vlag. Zaterdag 14 juli was er ‘s-avonds een eurcharistieviering. Onze muziekvereniging verzogde mede deze kerkdienst. Op zondag 15 juli 1990 waperde huis aan huis de Nederlandse vlag. Door het optreden vanhet Tsjechoslowaakse jeugdorkest Veselŕ Musika uit Ratisikovice en de wel bekende Echter Breultaler Musikanten werd het een gezellige middag op de feestweide.
1990: Limburgs kampioen in de 2de divisie
Het jaar 1990 was voor het muziekkorps van de vereniging een succesvol jaar. Op 16 september promoveerde zij naar de 1ste divisie. Enkele maanden later, op zondag 25 november, werd het muziekkorps Limburgs kampioen in de 2de divisie.
Op zaterdag 25 oktober 1991 vierde Pastor Alofs zijn jubileumsfeest. In 1991 was hij dan ook 25 jaar werkzaam in de parochie Pey. Schutterij Sint Antonius en de scounting begeleiden hem dan ook vanuit zijn woning naar de kerk. In 1992 werden de marketentsters aan onze vereniging toegevoegd. Woensdag 25 maart 1992 begeleide de schutterij de begrafenisstoet van Pastor Alofs. Zondag 1 augustus 1993 was onze schietploeg zeer succesvol op het Z.L.F. In Schaesberg. Bij het invallen van de duisternis waren er nog 4 teams in de strijd. Dit waren dan: St. Sebastianus uit Margraten, St. Stephanus uit Dieteren, St. Maternus uit Wylre en natuurlijk onze eigen vereniging. Door het invallen van de duisternis kwam er een einde aan de schietwedstrijd. Daarom werd broederlijk besloten om deze prijs gezamelijk te delen. In 1994 werden de bielemannen aan onze vereniging toegevoegd. In dit jaar begeleidde het fluit- en trommelkorps het 1ste elftal van voetbalvereniging Slekker Boys bij hun feestelijke rondgang door de straten van de Slek. Dit bij de gelegenheid van het behalen van het kampioenschap in de 2de klasse D afdeling Limburg. Zaterdag 16 september 1995 wonnen onze bielemannen, Jos Teheux en Ger van Roy, het jaarlijkse bieleman- en sappeurstreffen in Ubachsberg. Zondag 8 juni 1996 nam schutterij Sint Antonius deel aan het Erekruisschieten van de gemeente Echt. Deze schietwedstrijd werd op initiatief van schutterij Sint Joseph uit Koningsbosch op nieuw opgestart. Jammer genoeg stranden wij op een derde plek. Zondag 4 augustus luisterde het fluit- en trommelkorps de heilige mis op. Deze mis was een van de activiteiten, die voetbalclub de Slekker Boys organiseerden als onderdeel van hun 50-jarig bestaansfeest. Zaterdag 14 september waren wij gastheer van het jaarlijkse Bieleman- en Sappeurstreffen. Dit jaar organiseerden wij voor het eerst het jeugdkoningsschieten. Ons lid, Sharon van Neer, was dan ook de eerste jeugdkoningin van de Slek. In april 1997 verleende schutterij Sint Antonius zijn medewerking aan de revue: Echt, wiej ‘t woor van de Echter Revue. In 1998 was Broer Vergoossen prins van het Peyerriek. Zijn lijfspreuk was: “Mit de vastelaovendj in ‘t blood, ammezere weer ôs stein good”. Hij was een van de eigenaren van de bv Gebr. Vergoossen. In de Peyeroptocht van dat jaar werd ook een enorme zwerfkei mee vervoerd. Deze zwerfkei schonk hij aan de Slekker gemeenschap als blijvende herinnering aan het feit dat hij in het seizoen 1998-1999 prins was van de Aester Sjaelen Uul. Op 21 mei 1998 vond de plaatsing en onthulling van het monument plaats. Het Fluit- en Trommelkorps Sint Antonius verleende op deze dag haar medewerking. Later in het jaar organiseerden wij het jaarlijkse marketentstertreffen. Zondag 27 juni 1999 werd onze schietaccommodatie aan het Haverlandj officieel geopend. Copyright © 2018 Schutterij, fluit- & trommelkorps Sint Antonius Slek All rights reserved