In 1946 werd de vereniging in feite heropgericht. Op zondag 5 mei 1946 werd door de inwoners van de Slek een herdenking der gevallen gehouden. Diverse verenigingen namen dan ook deel aan de herdenkingsstoet. Op het graf van een gevallen Engelse soldaat werd dan een krans gelegd. Later in het jaar ging men over tot oprichting van een fluit- en trommelkorps. De oprichtingsdatum van het fluit- en trommelkorps is 29 oktober 1946. Als dirigent van het korps werd dhr. Bert van Neer aangetrokken. Later werd het stokje overgenomen door de volgende instructeurs: Meester Aben, Meester Spätgens en Jacob van Buggenum. Dhr. P. Houben werd de eerste tamboermajoor van het muziekkorps. Het muziekkorps ging ook deelnemen aan de carnavalsoptochten van Echt, Pey en de pepijnklinieken te Lilbosch. In de loop van de jaren stond het korps onder leiding van de volgende tamboermajoors: P. Houben, H. Houben, H. Meuwissen, Jacob van Buggenum, Hein van Buggenum, G. Marks, Thei Maessen, Wil Backus, Corneel Jennissen, Ruud Laughs, Giel Senden, Piet Huisman, Peter Geelen, Jan Hamers, Erik Knoben en Petra van Neer. In de jaren na deTweede Wereldoorlog hield schutterij Sint Antonius hun schietoefeningen en het jaarlijkse vogelschieten in een wei bij hoeve de Horst. Vanaf 1949 tot 1953 deelden we ons schietterein met de heropgerichte schutterij Wilhelmina uit Hingen. In 1949 besloot men over te gaan tot aanschaf van nieuwe petten.
1950: Keizer Jack Jennisen (1ste keizer van Sint Antonius)
De eerste keizer die de schutterij kende, was dhr. Jac. Jennisen. In het jaar 1950 schoot hij voor de derde keer de vogel af. Dit had dan tot gevolgd dat schutterij Sint Antonius zijn eerste keizer kon installeren. In de volksmond stond hij bekend onder de naam: Koôp van Peer van Jantje Jennissen.
In de naoorlogse periode is het slechts twee schutters gelukt om de vogel 3 maal achterelkaar af te schieten. Hoewel er diverse schutters dichtbij waren; waaronder de geestelijk adviseur Pastor Alofs en dhr. G. Damen. Deze laatste presteerde het om in 6 jaar tijd 4 maal de vogel af te schieten. Iedere keer dat het tijd was om te oogsten, d.w.z. om keizer te worden, schoot iemand anders de vogel af. Tevens werd in 1950 een nieuwe buks aangeschaft. Ook had de vereniging in deze periode een generaal. Dit was dan dhr. Maessen. Op zondag 3 december 1950 verleende het fluit- en trommelkorps haar medewerking aan de intocht van Sint Nicolaas in Pey en op de Slek. In de jaren ‘50 organiseerde Sint Antonius jaarlijks de wielerronde de Ronde van de Slek. De wielrenners die aan de start verschenen starten onder de auspiciën van de R.K.N.W.F. In 1952 werd de schutterij geheel in het nieuw gestoken. In 1953 tijdens ons 25-jarig bestaansfeest contracteerden wij het bekende orkest: De Bietenbouwers. Zij werden voor deze avond tijdelijk versterkt met de Limburgse troubadour Jo Ehrens. Deze avond werd een groot succes want velen wisten de weg naar de Slek te vinden. Bovendien organiseerden wij in dat jaar ook het bondsfeest van de Midden-Limburgse bond voor trommelkorpsen. Op 17 januari 1954 werd door Pastoor Cramer het nieuwe vaandel ingewijd. Dit vaandel werd ontworpen en gemaakt door G. Mestrom. Op de voorkant staat naast St. Antonius met het varken ook de St. Antoniushoeve afgebeeld. Op de achterzijde ziet men de meiboom. In 1954 werd het 1ste team van de Slekker Boys kampioen in hun klasse. Na het behalen van het kampioenschap werden zij dan ook feestelijk ingehaald door het fluit- en trommelkorps. Op 26 september 1954 was het fluit- en trommelkorps aanwezig bij de opening van de vernieuwde Peyerstraat. Schutterij Sint Antonius nam op zondag 5 juni 1955 deel aan de feeststoet in de parochie van Pey. Op deze dag werd pastoor Lebens geïnstalleerd als de nieuwe pastoor van Pey. Zondag 27 mei 1956 was de schutterij afgereisd naar Limbricht. Schutterij Sint Salvius organiseerde op deze dag een groot schuttersfeest ter gelegenheid van haar 700-jarig bestaan. Zaterdag 9 juni, zondag 10 juni en maandag 11 juni 1956 vierde schutterij Sint Hubertus uit Pey haar 400-jarig bestaan. Op zowel de zaterdag als de zondag was schutterij Sint Antonius aanwezig bij de diverse activiteiten. Het jaar 1956 was voor onze vereniging een succesvol jaar. In dat jaar werden wij namelijk bondskampioen van de bond: Door Eendracht Groot. Het fluit- en trommelkorps van schutterij Sint Antonius nam op zondag 1 juni 1957 deel aan een muziekfeest dat gehouden werd tijdens de zomerkermis in Echt. Vanuit diverse windstreken marcheerden de muziekverenigingen naar de Nieuwe Markt waar het muziekfeest plaats vond. Het trommelkorps macheerde vanaf de Roemondse Weg naar de Nieuwe Markt. De opbrengsten van deze kermis kwam ten goede aan de bouw van de Pius X kerk in Echt.
1959: Erewacht: begrafenis kapelaan Van de Weyer
In 1959 kwam onze geestelijke adviseur kapelaan Van de Weyer te overlijden. Voordat de begrafenis aanving vormde de leden van schutterij Sint Antonius een erehaag bij de ingang van de kerk.
Donderdag 3 maart 1960 was schutterij Sint Antonius aanwezig bij de begrafenis van pastoor Lebens. Op 15 april 1960 verzorgde neomist pater Smeets, uit Pey, in de kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen zijn eerste heilige mis. Na afloop bracht het fluit- en trommelkorps een serenade. Nadat Pastor Wolfs op 8 april geïnstalleerd was als pastor van de parochie Pey bracht het fluit- en trommelkorps hem een serenade. Zondag 31 juli 1960 was schutterij Sint Antonius een van de deelnemers die meededen aan de feestelijkheden ter gelegenheid van het eeuwfeest van de parochiekerk. In de jaren ‘60 was de schutterij eigenaar van een friettent. Zondag 1 juli 1962 behaalde het fluit- en trommelkorps een verdiende 3de prijs voor hun uittreden op het OLS in Kaulille. In 1964 organiseerden wij een van de laatste bondsfeesten van de Schuttersbond “Door Eendracht Groot” Echt. Eind 1964 ging deze bond een fusie aan met de bond: “Bond van Schutterijen Eendracht” Born. Deze bonden gingen verder onder de naam: Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o. Sinds 1964 zijn wij dan ook onafgebroken lid geweest van deze bond. In 1965 werd het B-team van de Slekker Boys kampioen in hun afdeling. Dit team werd dan ook feestelijk ingehaald door het fluit- en trommelkorps. Op 11 juli 1965 nam het fluit- en trommelkorps deel aan de feestelijke stoet naar het gemeentehuis bij gelegenheid van het behalen van het landskampioenschap door voetbalvereniging R.I.O.S uit Pey. In 1966 nam het fluit- en trommelkorps van schutterij Sint Antonius deel aan de 2de editie van de kinderoptocht door de straten van de Slek. Sinds 1968 hebben wij een nieuw schutterslokaal. Dit is nu het huidige “Slekkerhoes”. Dinsdag 5 mei 1970 vierde de gemeente Echt haar 25-jarig bevrijdingsfeest. Een van de festiviteiten die georganiseerd werden was het organiseren van een taptoe. Aan deze taptoe namen dan de diverse Echter muziekverenigingen en schutterijen deel; waaronder ook schutterij Sint Antonius Slek. De taptoe begon ‘s-avonds om 20:30 uur. De verenigingen werden deze avond begeleid door fakkeldragers. In 1971 sloot de muziekvereniging zich aan bij de L.B.T. Hierdoor konden zij dan ook deelnemen aan de diverse kampioenschappen; waaronder de Limburgse en de Nederlandse kampioenschappen. Hiervoor was het fluit- en trommelkorps lid van de Midden-Limburgse Bond voor Trommelcorpsen. Dhr. Giel Senden nam in 1971 het dirigentstokje over van dhr. Hein van Buggenum. In 1971 begon het muziekkorps onder leiding van dhr. Giel van Senden met het opluisteren van de heilige mis ter ere van het naamfeest en met het opluisteren van de herdersmis op 1ste kerstdag. Gedurende een aantal jaren verzorgde het muziekkorps ook heilige missen in de abdijkerk van Lilbosch en in het bejaardentehuis te Sint-Odiliënberg. Zondag 27 juni 1971 nam het korps deel aan het bondsconcours in Pey. Dit concours werd georganiseerd door onze zustervereniging Juliana. Het korps kwam uit in de derde divisie. Hun optreden werd beloond met 131 punten. Dit resulteerde in promotie naar de tweede divisie. Hierdoor konden zij deelnemen aan de Limburgse kampioenschappen. Zondag 28 november was het zover. In het Royal Theater in Echt werd het fluit- en trommelkorps Limburgs kampioen in de derde divisie. Tevens ontvingen zij dan ook de kampioenswimpel. Op 6 september 1973 vierde H.M. Koningin Juliana haar zilveren regeringsjubileum. Bij gelegenheid van dit heuglijk feit gaf een delegatie van de Limburgse schutters een eerbetoon in Den Haag. Ook schutterij Sint Antonius was met een afvaardiging aanwezig. Als dank hiervoor ontving schutterij Sint Antonius een mooie oorkonde.
1974: Nederlands kampioen in de tweede divisie
In 1973 nam het korps deel aan de Limburgse kampioenschappen. Voor hun optreden werden zij beloond met een puntentotaal van 194 punten. Met dit puntentotaal werden zij kampioen in de tweede divisie. Op 26 mei 1974 nam het korps deel aan de Nederlandse kampioenschappen dat in Kerkrade werd gehouden. Hier waren onze muzikanten nog succesvoller. Zij werden daar Nederlands kampioen. Zij behaalde voor hun optreden in totaal 204 punten. Tevens ontvingen zij de blauwe wimpel.
10 oktober 1976 was het fluit- en trommelkorps aanwezig bij de officiele opening van de nieuwe kleedaccomodatie van de Slekker Boys. In 1976 nam het korps deel aan een districtsfestival. Op dit districtsfestival behaalde zij in de derde divisie een eerste prijs met promotie. Hierdoor waren zij geplaatst voor de Limburgse kampioenschappen op 5 december in Kerkrade. In de Rodahallen te Kerkrade werd het fluit- & tamboerkorps dan ook Limburgs kampioen. In 1977 nam dhr. G. Senden afscheid als dirigent van het korps. Dhr. Jos Frusch werd onze nieuwe dirigent. Zondag 17 juli 1977 behaalde de schietploeg van de schutterij een 8ste plek op het ZLF in Broeksittard. Het komt bijna nooit voor dat de geestelijke adviseur van een schutterij koning wordt van zijn schutterij. In 1977 en 1978 schoot onze geestelijke adviseur, pastor Alofs, de vogel af. Tijdens de rondgang door de straten van de Slek en Pey oogstte de nieuwe koning dan ook een luid applaus. Zondag 18 september 1977 vierde de Oud Limburgs Schuttersfederatie haar 40-jarig jubileum. Een van de activiteiten was dan ook het organiseren van een schuttersfeest. Aan dit schuttersfeest nam schutterij Sint Antonius dan ook deel.
In 1978 tijdens ons 50-jarig jubileumsfeest hadden wij als hoofdact The Cats gecontracteerd. Op zaterdag 6 mei 1978 presenteerde wij onze nieuwe uniformen aan de Slekker bevolking.
Copyright © 2020 Schutterij, fluit- & trommelkorps Sint Antonius Slek All rights reserved