Op 21 mei 1928 werd op de Slek een schutterij opgericht door: Th. Golstein, J. Houben, W Houben. H. Jennissen, P. Jennissen, B van Neer, Th. Peeters, H. Slangen, P. Backus en Fr. Tholen. Als patroonheilige werd gekozen voor Sint Antonius Abt. Deze naam hebben zij afgeleid van de Antoniushoeve aangezien er geen kerk of kapel in de buurtschap stond. Rond 17 januari vieren wij nog steeds ons patroonsfeest
Mede-oprichters van schutterij Sint Antonius
Op deze foto ziet u een aantal oprichters van de schutterij Sint Antonius. V.l.n.r.: Dhr. J. Houben, Dhr. Th. Peeters, Dhr. H. Jennissen, Dhr. F. Thoolen & Dhr. W. Kessels.
Al vrij vlug na de oprichting telde de schutterij een groot aantal leden. Het Groot Schuttersfeest , dat schutterij St. Joseph Schilberg hield op zondag 27 mei 1930, was voor de jonge schutterij zeer succesvol. Zij behaalde diverse prijzen zoals: een 2 de prijs in de optocht, 1ste prijs meest aantal leden, beste commandant en een 1ste prijs voor het exerceren. Zondag 21 juni 1931 organiseerde schutterij Sint Antonius een groot nationaal en internationaal schuttersfeest. Op zondag 19 juli was schutterij Sint Antonius een van de deelnemers aan de anti-dageraad actie. Deze actie werd gehouden in Pey. In 1932 behaalde de schutterij een verdienstelijk eerste plaats op het OLS in Wessem voor het onderdeel: defileren. Tevens sloot de vereniging zich in dit jaar aan bij de schuttersbond: "Door Eendracht Groot" Echt.
Pastoor J. Drummen vierde op zondag 13 mei 1934 zijn 25- jarig jubileumfeest. Hij was op deze dag 25 jaar pastoor van de parochie Pey. Vanwege dit feit organiseerde de Peyer bevolking een defilé. Aan dit defilé nam dan schutterij Sint Antoniook deel.
Zondag 9 mei 1937 vierde pastoor Drummen zijn gouden priesterfeest. Ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileumfeest werd er een defilé georganiseerd. Aan deze feeststoet nam schutterij Sint Antonius dan ook deel. Dinsdag 1 februari 1938 nam schutterij Sint Antonius deel aan de lichtstoet in de gemeente Echt, die georganiseerd werd ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix. Aansluitend werd het defilé afgenomen voor het gemeentehuis. Vanaf 1938 werden de activiteiten voor de schutterij bemoeilijkt vanwege overheidsmaatregelen. Na ieder feest moest de buks ingeleverd worden. Zondag 30 april 1939 begeleide schutterij Sint Antonius het gouden bruidspaar Maessen-Op de Coul naar de parochiekerk van Pey, waar een heilige mis ter gelegenheid van het gouden huwelijk werd opgedragen. Burgemeester Meuwissen vierde op 2 januari 1940 zijn zilveren dienstjubileum. Op deze dag werden dan ook diverse activiteiten georganiseerd; zoals het afnemen van een defilé. Aan dit defilé verleende Sint Antonius dan ook zijn medewerking. Bovendien werd in dit jaar op last van de bezetter onder andere een verbod ingesteld op het houden van vergaderingen. Onze vereniging kon slechts blijven voortbestaan indien zij zich aansloot bij de Kultur Kammer. Indien hier geen gevolg aan werd gegeven dan moest de vereniging alles inleveren. Bovendien werden dan alle activiteiten, die de vereniging organiseerde, verboden. Omdat onze vereniging niets te maken wilden hebben met de bezetters kwam onze vereniging op de zwarte lijst te staan. Gedurende de oorlog verdween van de schutterij niet alleen de buks maar ook uniformen, sabels, trommen, signaalhorens, bijna het gehele koningszilver en overige schuttersbenodigdheden. Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de schutterij begeleid door een trommelslager en een hoornblazer. Copyright © 2019 Schutterij, fluit- & trommelkorps Sint Antonius Slek All rights reserved
Voorheen waren sommigen lid van andere schutterijen uit de omgeving van Echt; waaronder: schutterij Sint Hubertus uit Peij of schutterij Sint Joseph 1886 uit Koningsbosch. Zo kwamen zij op het idee om ook voor de Slek een schutterij in het leven te roepen. Als verenigingslokaal werd gekozen café Houben. In de volksmond stond de kastelein bekend als “Hellem den Hoeb”. Vroeger hield de schutterij het traditionele vogelschieten altijd in de maand mei. Op zondag 8 juli werd schutterij Sint Antonius tijdens een vergadering van de schuttersbond De Eenheid aangenomen als lid van de bond. Vrij vlug na de oprichting bestond de vereniging uit 80 personen. Zondag 12 augustus organiseerde schutterij Sint Antoniusin de wei van dhr. Theo Schreurs het koningsschieten alsmede personeels- en damesvogelschieten. Dhr. Hendrik Slangen schoot zich op deze dag tot de 1ste koning van de schutterij.
In die tijd werd er een inzamelingsactie gehouden om de schutterij aan een vaandel te helpen. De dochter (Stien Ehrens-Houben) van de kastelein kwam met het idee: punaise-prikstok voor het vaandel. Dit hield in: dat de schutterij bij inzameling een lange stok meenamen. Op deze stok konden de Slekkenaren voor een bepaald bedrag één punaise prikken. Al vrij vlug zat deze stok vol met punaises. Op deze manier werd het eerste vaandel bekostigd. Zondag 16 juni 1929 werd dit vaandel officeel in gebruik genomen. In die tijd was het dan gebruikelijk dat er een vaandelwijdingsfeest georganiseerd werd. Op dit moment heeft de schutterij zijn vierde vaandel in gebruik. Het 1ste vaandel wordt bewaard in het gemeentemuseum van Echt- Susteren.
Voorzijde vaandel
Achterzijde vaandel
1936: Processie als onderdeel van de Mariafeesten
Zondag 13 september 1936 stond het dekenaat Echt in het teken van de Mariafeesten. Op die dag trok er een feestelijke stoet door de versierde straten van Echt ter ere van de Onze Lieve Vrouw van Schilberg. Meer als 100 wagens en groepen namen hieraan deel. Ook schutterij Sint Antonius nam deel aan deze processie.