Onderdeel Plek Beste houding optocht nieuwe excercitie gewapend Mooiste geheel nieuwe excercitie gewapend Beste defile nieuwe excercitie gewapend Beste commandant nieuwe excercitie gewapend Beste tamboermajoor nieuwe excercitie gewapend Beste vaandeldrager nieuwe excercitie gewapend Mooiste koningspaar Mooiste koningin nieuwe excercitie Beste bielemangroep Beste marketentstergroep