Onderdeel Plek Beste houding optocht nieuwe excercitie gewapend Mooiste geheel nieuwe excercitie gewapend Mooiste kleding nieuwe excercitie gewapend Beste defile nieuwe excercitie gewapend Beste commandant nieuwe excercitie gewapend Beste tamboermajoor nieuwe excercitie gewapend Beste vaandeldrager nieuwe excercitie gewapend Beste bordjesdrager nieuwe excercitie Mooiste koningspaar nieuwe excercitie Mooiste koningin nieuwe excercitie Mooiste keizerspaar nieuwe excercitie Mooiste keizerin nieuwe excercitie Beste marketentstergroep